Overige diensten

Verzekering
Indien nodig kunnen wij ook de transportverzekering voor uw zending verzorgen.

IT oplossingen
Wij hebben ons eigen maatwerk software ontwikkeld welke ons in staat stelt een goede kwaliteit en service te bieden en waardoor wij de mogelijkheid hebben te voldoen aan de ICT wensen van onze klanten.

Nederlandse Expeditie Voorwaarden
TCC-Modexpress treedt uitsluitend op als expediteur, tenzij wij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeven.

Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden (laatste versie) “FENEX Condities”, als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, van toepassing. Hieronder kunt u de laatste versie in het Nederlands downloaden.

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Door het verstrekken van opdrachten aanvaardt en erkent U deze voorwaarden.